ANASAYFA SD'Yİ YAŞADIĞIN ŞEHİRE DAVET ET ETKİNLİKLER İLETİŞİM EN #thesilencerevolution

Etnik Müzik Meditasyonları

Herşey DERİN BİR SESSİZLİK ARAYIŞI ile başladı…

“Yirmi seneyi aşkın bir süredir meditasyon yapıyorum. Sessizliğin dönüştürücü gücü bana her zaman büyük bir ilham, varlığımı destekleyen ana etken oldu. NEY ile yapılan meditasyonların ise insan bilincinde bambaşka bir etkisi olduğunu, adeta UYANIŞı tetiklediğini görüyorum. Bu muhteşem kültürel mirası, olması gerektiği şekilde, dünya çapında paylaşıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.” Nevsah

Hz. Mevlana Celalettin Rûmî’ye göre NEY, “İnsan-ı Kâmil” in, yani belirli aşamalardan geçerek olgunlaşmış insanın sembolüdür.

Benzi sararmış, içi boşalmış, bağrı dağlanarak delik-deşik edilmiş, geldiği yerin özlemiyle yanıp tutuşan, sînesinden çıkan feryâd ve iniltileri ile tüm insanlığa sırlar fısıldayan bu dost, yaratılışın temeli olan aşktan bahseder. Rûmî

Ney, bu nedenle Mevlevîlerce kutsal sayılarak “nây-ı şerîf” diye anılmıştır.

Ahmed Avnî Konuk, Mesnevî Şerhi’nde şu görüşlere yer verir:
“Ney’in yedi deliği, insanın yedi a’zâ-yı zâhirîsine (görünen uzvuna) işârettir ki, beşerin fiilleri bu uzuvlardan sâdır olur (ortaya çıkar).”

Bu düşünceden hareketle, ney ile sembolize edilen insan-ı kâmil’in vücûdunda Hakk’dan gayrı ne varsa her şey yok edildiğinden, O’ndan ortaya çıkacak fiillerin, ancak Hakk’ın mânevî etkisiyle gerçekleşebileceği söylenebilir.

Aslında neyin üflenen üst ucu ve alt ucu da düşünüldüğünde, dışa açılan deliklerinin de boğumları gibi dokuz olduğu görülür.

Kutbü’n-nâyî Niyâzî Sayın, ney ve insan-ı kâmil ilişkisi hakkındaki fikirlerini açıklarken şöyle diyor:

“Ney, yapı olarak dokuz deliktir. İnsana yakın bir duruma sahiptir. Kamışlıktan kopması bir insanın olgunluğa erişmesiyle alâkalıdır. Neyi alırsınız, kamışlıktan koparırsınız, kollarını kesersiniz, vücûdunda delikler açarsınız… Yâni insanı (da) olgun hâle getiren bir ney yapıcısı vardır. Onu da Hakk’ın kendisi olarak düşünüyoruz.”

Bize göre, İnsan-ı Kâmil’i sembolize eden Nây-ı Şerîf, dokuz boğumu ve dokuz deliğiyle, tüm insanlığa bir “Nezr-i Mevlân┠dır da…

E-POSTA LİSTESİNE KAYDOL

E-postanızı girerek, Şartlar & Politikalar kabul etmiş olursunuz. Daha sonra aboneliğinizi iptal edebilirsiniz.
© 2020 Sessizlik Devrimi. Tüm hakları saklıdır.